Izkoristi EKO SKLAD SUBVENCIJE

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad svojim delovanjem spodbuja varstvo okolja in trajnostni razvoj. S svojimi ukrepi vzpodbujajo posameznike in podjetja k prehajanju na obnovljive vire energije,  učinkoviti rabi energije, k trajni mobilnosti, … Eden od njihovih glavnih ciljev je zagotovo tudi ozaveščanje javnosti o problemu vpliva na okolje. Uporabnikom nudijo podporo tako v obliki svetovanja kot priprave dokumentacije za prijavo na ukrepe.

Preveri aktualne ukrepe in se prijavi. 

 

TOPLOTNE ČRPALKE

Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

- 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;

- 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stavbi oziroma če toplotna črpalka ni zamenjala stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

- 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;

- 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer NI sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

- 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;

- 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo toplotno črpalko v Mestni občini Celje, ki ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

 

SOLARNI SISTEMI

Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 300 EUR na m2 aperturne površine sprejemnikov sončne energije oziroma 600 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.

 

Več informacij najdete na spodnji povezavi:
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/toplotne-crpalke/toplotne-crpalke-subvencija-433
ekosklad